วันเสาร์ , มกราคม 23 2021
Breaking News
Home / รอบรั้วมหาวิทยาลัย

รอบรั้วมหาวิทยาลัย

ข่าวสารต่าง ๆ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ จากวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่-2564ดาวน์โหลด ประกาศรับสมั …

Read More »

จังหวัดนครพนมได้จัดประชุมการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

รูปภาพด้านใน

Read More »

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ประกาศผลสอบรอบสองดาวน์โหลด PDF Embedder requires a …

Read More »

ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศเลื่อนสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและนักวิชาการศึกษา

PDF Embedder requires a url attribute ประกาศรายชื่ …

Read More »

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมเดินทาง วันที่ 29-30 สิงหาคมนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องสาขาพุทธ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เดินทางด้วยรถบัส รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น

ขออนุมัติโครงการศึกษาดูงานและนิสิตสัมพันธ์ครั้งที่ …

Read More »

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริการทั่วไป นักวิชาการศึกษา (กลุ่มงานบริการการศึกษา)

PDF Embedder requires a url attribute กิจการนิสิต- …

Read More »