วันพุธ , ตุลาคม 21 2020
Breaking News
Home / admin (page 3)

admin

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์สายวิชาการ อาจารย์ดาวน์โหลด ตำแหน่ง …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง เลื่อนวันประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สายวิชาการ และเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการวิชาชีพทั่วไป

เลื่อนประกาศดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (กลุ่มงานธุรการ) อัตราจ้าง

ประกาศสอบ-ธุรการ-pdfดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่ง อาจารย์สายวิชาการ

ประกาศสอบ-อาจารย์-pdfดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อัตราจ้าง)

รับพนักงานขับรถดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด (อัตราจ้าง)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยส …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (กลุ่มงานธุรการ) อัตราจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยส …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครอาจารย์สาชาวิชาพระพุทธศาสนาดาวน์โหลด

Read More »