วันเสาร์ , สิงหาคม 24 2019
enloth

Recent Posts

การจัดการพุทธศิลปกรรมแบบมีส่วนร่วมของวัดศรีชุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย Buddhist Fine and Applied Art Management with Community Participation of Wat Sichum, Muang Sukhothai Sukhothai Province.

ผู้วิจัย:            นายเสถียร  สระทองให้ ผศ.ดร.ปร …

อ่านเพิ่มเติม