วันเสาร์ , สิงหาคม 24 2019
enloth
หน้าหลัก / บทความวิจัยทั้งหมด / พุทธจติวิทยาบูรณาการ รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองคร์วมของ ครอบครัวและสังคมตามแนวพุทธจิตวิทยา

พุทธจติวิทยาบูรณาการ รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองคร์วมของ ครอบครัวและสังคมตามแนวพุทธจิตวิทยา

ผู้วิจัย:            พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร. พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ, ผศ. ผศ.ดร. ประยูร สุยะใจ ผศ.ดร. อนันต์ อุปสอด ผศ.ดร. สานุ มหัทธนาดุลย
ส่วนงาน:         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
ปีงบประมาณ:   ๒๕๕๙
สถาบัน:          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เกี่ยวกับ admin

Check Also

การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน Reinforcement Process on People’s Participation Process in the Watershed Forest Conservation and Restoration in Nan Province

ผู้วิจัย:       …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *