วันเสาร์ , สิงหาคม 24 2019
enloth
หน้าหลัก / บทความวิจัยทั้งหมด / ยุทธศาสตร์การสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมของครอบครัวและสังคม ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ The Strategy of Model in Promotion of Holistic Health for Families and Society according to Integrated Buddhist Psychology

ยุทธศาสตร์การสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมของครอบครัวและสังคม ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ The Strategy of Model in Promotion of Holistic Health for Families and Society according to Integrated Buddhist Psychology

ผู้วิจัย:            พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ. ดร. และ ผศ.ดร. ประยูร สุยะใจ
ส่วนงาน:         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
ปีงบประมาณ:   ๒๕๕๙
สถาบัน:          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เกี่ยวกับ admin

Check Also

การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน Reinforcement Process on People’s Participation Process in the Watershed Forest Conservation and Restoration in Nan Province

ผู้วิจัย:       …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *