วันอังคาร , กันยายน 22 2020
Breaking News

รับสมัครงาน

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ประกาศผลสอบรอบสองดาวน์โหลด PDF Embedder requires a …

Read More »

ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศเลื่อนสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและนักวิชาการศึกษา

PDF Embedder requires a url attribute ประกาศรายชื่ …

Read More »

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริการทั่วไป นักวิชาการศึกษา (กลุ่มงานบริการการศึกษา)

PDF Embedder requires a url attribute กิจการนิสิต- …

Read More »

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพแะบริหารทั่วไป นักวิชาการพัสดุ

PDF Embedder requires a url attribute พัสดุ-2ดาวน์ …

Read More »

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (กลุ่มงานบริการการศึกษา)

ประกาศ-ผลการสอบ

Read More »

📣📣📣ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (นักวิชาการพัสดุ)

ประกาศรับสมัคร-นักวิชาการพัสดุ ประกาศรับสมัครสอบคั …

Read More »

📣📣📣ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (กิจการนิสิต)

ประกาศรับสมัคร-กิจการนิสิต ประกาศรับสมัครสอบคัดเลื …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สายวิชาการ

ประกาศผลการสอบ

Read More »