วันเสาร์ , มกราคม 23 2021
Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

จังหวัดนครพนมได้จัดประชุมการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

รูปภาพด้านใน

Read More »

📣📣📣ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (นักวิชาการพัสดุ)

ประกาศรับสมัคร-นักวิชาการพัสดุ ประกาศรับสมัครสอบคั …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง-63

Read More »

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มจรวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง A 309 อาคารพระพรหมบัณฑิต

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยสงฆ์นครพนมได้จัดกิจ …

Read More »