วันพุธ , สิงหาคม 5 2020
Breaking News
 • ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2563

  ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2563

 • โครงการปฐมนิเทศน์นิสิตใหม่ ๒๕๖๒

  โครงการปฐมนิเทศน์นิสิตใหม่ ๒๕๖๒

 • พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม รุ่น ๖๔

  พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม รุ่น ๖๔

 • พิธีห่มผ้าพระธาตุ โครงการสานสัมพันธ์ มจร.นครพนม

  พิธีห่มผ้าพระธาตุ โครงการสานสัมพันธ์ มจร.นครพนม

 • แห่เทียนพรรษาพระราชทาน ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  แห่เทียนพรรษาพระราชทาน ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒