วันพุธ , ตุลาคม 21 2020
Breaking News
  • พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม รุ่น ๖๔

    พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม รุ่น ๖๔

  • แห่เทียนพรรษาพระราชทาน ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

    แห่เทียนพรรษาพระราชทาน ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒